Державний концерн "Ядерне паливо"

08:30 – 17:30

Пн-Пт

01601, Україна,

м. Київ, вул. Хрещатик, 34

(044) 289-30-00

Проект програми енергозбереження

КОНЦЕПЦІЯ ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ УЧАСНИКІВ ДК «ЯДЕРНЕ ПАЛИВО»

Однією з найбільш гострих проблем України на сучасному етапі її розвитку є проблема стабільного енергозабезпечення та ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів (далі – ПЕР), від вирішення якої значною мірою залежить рівень економічного розвитку атомно-промислової галузі.

Основні виробничі потужності атомно-промислового комплексу країни сконцентровані у учасників  ДК «Ядерне паливо».

ДК «Ядерне паливо» (далі – Концерн) є державним господарським об'єднанням, утвореним на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 № 650-р «Деякі питання ліквідації та утворення державних господарських об’єднань в атомній промисловості» та здійснює свою діяльність з метою створення виробництва ядерного палива, вдосконалення управління атомно-промисловим комплексом, розвитку уранового та цирконієвого виробництва, виробництва іонообмінних смол і отримання прибутку від провадження різних видів господарської діяльності.

Учасниками ДК «Ядерне паливо»  є:

  • Державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (далі - ДП «СхідГЗК) - єдине в Україні підприємство, що забезпечує видобуток уранової руди й виробництво концентрату природного урану. Рік заснування комбінату – 1951;
  • Державне підприємство «Український науково-дослідний та проектно-розвідувальний інститут промислової технології» (далі - ДП «УкрНДПРІпт») - забезпечує науково-проектний супровід об’єктів атомної промисловості, інших галузей, об’єктів соціального призначення; вирішення екологічних проблем. Рік заснування – 1970;  
  • Державне підприємство «Смоли» (далі – ДП «Смоли») - підприємство, яке забезпечує потреби в іонообмінних смолах вітчизняних підприємств атомно-промислового комплексу, а також підприємств Казахстану, Російської Федерації, Узбекистану, Чехії. Підприємство створене у 1998 році на базі колишнього виробничого об‘єднання «Придніпровський хімічний завод».

У зв’язку з тим, що виробничі потужності учасників Концерну побудовані ще за радянських часів 20 сторіччя, виробництво продукції є енергоємним, з використанням  традиційних  видів  палива, що є дуже витратним  та, з урахуванням постійного зростання тарифів на паливно-енергетичні ресурси, негативно впливає на цінову конкурентоспроможність продукції.

 

Мета Програми полягає в забезпеченні ефективного використання енергоресурсів у виробничому процесі учасників ДК «Ядерне паливо» шляхом виконання системних заходів з енергозбереження та енергоефективності, спрямованих на зменшення витрат паливно-енергетичних ресурсів учасниками ДК «Ядерне паливо» на виробництво одиниці продукції.

 

Очікувані результати та ефект від Програми

Ефективність виконання Програми залежить, в першу чергу, від системного та комплексного підходу до реалізації наміченої цілі. Концентрацією всіх заходів щодо покращення використання та економії ПЕР повинно стати проведення енергоаудиту, що буде сприятиме суб'єктам господарської діяльності у визначенні своєї політики з енергозбереження, рівня ефективності використання ПЕР, потенціалу енергозбереження, надання допомоги в розробці науково обґрунтованих норм та нормативів питомих витрат, енергобалансів, розробці заходів з енергозбереження, їх фінансовій оцінці та оцінці впливу на охорону праці та довкілля.

Як показує практика, впровадження, так званих, невитратних заходів (інформаційної наглядної агітації, проведення роз’яснювальної роботи серед робітників тощо) дає змогу знижувати рівень енергоспоживання протягом року в середньому мінімум на 2-3%.

Позитивний ефект очікується отримати від реалізації усіх поставлених завдань та заходів Програми, так як учасники Концерну мають великий потенціал для покращення своєї енергоефективності. Енергоефективність повинна зробити значний внесок у економію ПЕР, що сприятиме зниженню собівартості продукції.

Концепція програми для ознайомлення

Вгору