Державний концерн "Ядерне паливо"

08:30 – 17:30

Пн-Пт

01601, Україна,

м. Київ, вул. Хрещатик, 34

(044) 289-30-00

Науково-технічна рада

Науково-технічна рада ДК «Ядерне паливо»

Науково-технічну раду ДК «Ядерне паливо» створено 6 травня 2011 року за наказом ДК «Ядерне паливо» № 37.

Основним завданням НТР є забезпечення підтримки при прийнятті управлінських рішень з питань формування і реалізації науково-технічної політики ДК «Ядерне паливо», а саме з питань проведення науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт, робіт, пов'язаних з виробництвом і впровадженням нової техніки, розробленням і впровадженням передових технологій в атомно-промисловому комплексі.

Згідно з зазначеним завданням на НТР покладено здійснення наступних функцій:

 • визначення перспективних напрямків науково-технічної діяльності ДК «Ядерне паливо»;
 • розгляд питань і формування рекомендацій з організації і координації науково-технічної підтримки діяльності ДК «Ядерне паливо»;
 • розгляд та затвердження річних та перспективних планів виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на розвиток і підтримку діяльності ДК «Ядерне паливо»;
 • розгляд проектів технічних завдань науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт. Підготовка висновків;
 • розгляд в разі необхідності результатів окремих науково-дослідних, проектно-конструкторських та експериментальних робіт з метою підтвердження їх науково-технічного рівня, відповідності ТЗ, національним правилам, стандартам і нормам. Підготовка висновків.
 • розгляд програм і проектів науково-технічної підтримки в рамках науково-технічного співробітництва з іноземними підприємствами та організаціями. Підготовка рекомендацій і пропозицій.
 • розгляд науково-технічних матеріалів (звітів, статей, доповідей тощо) з метою оцінки їх науково-технічного рівня.
 • розгляд в разі необхідності проектів нормативно-правових актів та нормативно-технічної документації, пов’язаних із створенням ЯПЦ. Підготовка пропозицій та висновків;
 • розгляд інвестиційних і інноваційних проектів. Підготовка пропозицій та висновків;
 • розгляд і формування рекомендацій і пропозицій з питань удосконалення системи управління якістю;
 • розгляд виконання заходів з реалізації Енергетичної стратегії до 2030 року. Підготовка пропозицій та рекомендацій;
 • розгляд, експертиза та конкурсний відбір проектів для формування науково-технічних програм (тематичних планів) державного, та галузевого рівнів;
 • контроль за виконанням науково-дослідних робіт та робіт, що фінансуються за рахунок коштів державних програм;
 • здійснення наукової оцінки тематики та результатів науково-дослідних робіт;
 • оцінка проміжних і остаточних результатів науково-технічних проектів, які здійснюються в рамках програм різних рівнів та тематичного плану Міністерства освіти й науки;
 • розробка заходів щодо удосконалення наукової технічної підтримки діяльності ДК «Ядерне паливо»;
 • приймає рішення щодо доцільності друкування в пресі статей з напрямків діяльності ДК «Ядерне паливо»;
 • розгляд інших питань, які стосуються наукової-технічної роботи в ДК «Ядерне паливо».

Наказом ДК «Ядерне паливо» від 03.07.2014 № 50 затверджено оновлене Положення про науково-технічну раду ДК «Ядерне паливо» та затверджено оновлений персональний склад.

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД

Науково-технічної ради ДК «Ядерне паливо»

(із змінами відповідно до наказів ДК «Ядерне паливо» від 27.10.2014 №73, від 27.10.2014 №73, від 10.11.2014 № 76, від 19.06.2015 №45, від 30.03.2016 №9, від 17.05.2016 №13, від 10.02.2017 №3)

Дробот Сергій Анатолійович - голова НТР, генеральний директор ДК «Ядерне паливо»

Семенов Георгій Романович - вчений секретар НТР, головний спеціаліст відділу перспективного розвитку та виробництва ДК «Ядерне паливо»

Члени ради:

 

Власенко Микола Іванович

директор ВП НТЦ ДП НАЕК «Енергоатом»

Воєводін Віктор Миколайович

директор ІФТТМТ ННЦ ХФТІ НАН України

Грицина Віктор Михайлович

начальник сектора НТК «Ядерний паливний цикл» ННЦ ХФТІ України

Євсєєв Олександр Вікторович

директор ДП «Смоли»

Чередниченко Антон Юрійович

директор ДП «УкрДНПРІ промтехнології»

Ліндт Костянтин Альбертович

заступник директора ВП «ДХЗ» ДП «СхідГЗК»

Шуст Олександр Іванович

начальник відділу перспективного розвитку та виробництва ДК «Ядерне паливо»

Лисиченко Георгій Віталійович

директор Інституту геохімії навколишнього середовища НАН України

Лянгузов Ігор Валентинович

старший науковий співробітник ДВНУ «Український хіміко-технологічний університет»

Ніколенко Костянтин Іванович 

головний геофізик КП «Кіровгеоглогія» (за згодою)

Пухальський Віктор Миколайович

головний інженер ДП «СхідГЗК»

Тарасенко Олександр Володимирович

начальник відділу з питань європейської інтеграції Управління міжнародної діяльності Мінекобезпеки України

 

План засідань НТР ДК «Ядерне паливо» на перше півріччя 2017 року

 

№ п.п.

Найменування теми

Місце та час засідання

Доповідачі

Контактна особа

Мета розгляду

1

Розробка ресурсозберігаючої технології формування комбінованого масиву закладки з альтернативних складових для ДП «СхідГЗК»

м. Жовті Води

лютий 2017 року

ТОВ «Науковий парк «Хімічні технології»

ТОВ «Науковий парк «Хімічні технології»

Лянгузов І.В.

Тел.: (050) 250 22 52

Обговорення пропозицій щодо впровадження альтернативного в’яжучого для закладних сумішей

2

Розгляд проекту Державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу України до 2020 року

м. Київ,

вул. Хрещатик, 34

лютий - березень 2017 року

ДК «Ядерне паливо»

ДК «Ядерне паливо»

Семенов Георгій Романович

Тел.: (044) 224 58 14

Погодження проекту Державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу України на до 2020 року

3

Розгляд технічного завдання (завдання на проектування) щодо розробки ТЕО зняття з експлуатації Смолінської шахти

м. Жовті Води

березень 2017 року

ДП «СхідГЗК»

ДП «СхідГЗК»

Пухальський В.М.

Тел.: (05652) 959 15

Погодження ТЕО зняття з експлуатації Смолінської шахти

4

Альтернативна продукція для цирконієвого виробництва ВП «ДХЗ» ДП «СхідГЗК».

м. Київ,

вул. Хрещатик, 34

квітень 2017 року

ВП «ДХЗ»

ДП «СхідГЗК»

Ліндт К.А.

ВП «ДХЗ» ДП «СхідГЗК»

Ліндт К.А.

Тел.: (067) 562 19 81

Обговорення варіантів залучення виробничих потужностей цирконієвого виробництва для випуску товарної продукції

5

Розгляд інвестиційних проектів освоєння родовищ урану методом підземного свердловинного вилуговування

м. Київ,

вул. Хрещатик, 34

травень 2017 року

ДП «УкрНДПРІ промтехнології»

ДП «УкрНДПРІ промтехнології»

Чередниченко А.Ю.

Тел.: (050) 3421 32 49

Обговорення та погодження інвестиційних проектів освоєння родовищ урану

 План засідань НТР ДК «Ядерне паливо» на друге півріччя 2016 року 

№ п.п.

Найменування теми

Місце та час засідання

Доповідачі

Контактна особа

Мета розгляду

1

Альтернативна продукція для цирконієвого виробництва ВП «ДХЗ» ДП «СхідГЗК».

м. Київ,

вул. Хрещатик, 34

вересень 2016 року

ВП «ДХЗ»

Ліндт К.А.

ДП «УкрНДПРІ промтехнології»

Чередниченко А.Ю.

ВП «ДХЗ»

Ліндт К.А.

(0569) 586844

Обговорення варіантів залучення виробничих потужностей цирконієвого виробництва для випуску оксиду цинку та п’ятиокису ванадію

2

ТЕО «ДП «СхідГЗК». Інгульська шахта. Відпрацювання залишкових запасів Мічуринського родовища методом блокового вилуговування

м. Київ,

вул. Хрещатик, 34

жовтень 2016 року

ДП «УкрНДПРІ пт» Козлов К.В., головний інженер проекту

ДП «УкрНДПРІ пт»

Чередниченко А.Ю.

Тел.: (05652) 262 85

Обґрунтування оптимальних шляхів відпрацювання бідних руд Мічуринського родовища

3

Розгляд та погодження планів НДКР  за завданням  «Наукове, проектне та інформаційне супроводження об’єктів ядерно-паливного циклу» Державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу на 2016 – 2020 роки

м. Київ,

вул. Хрещатик, 34

ДК «Ядерне паливо» Дата  проведення засідання уточняється  після затвердження Держпрограми розвитку підприємств атомно-промислового комплексу на 2016-2020 роки

ДК «Ядерне паливо»

Семенов Георгій Романович

Тел.: (044) 224 58 14

semenov@nfuel.gov.ua

Схвалення планів НДКР за завданням  «Наукове, проектне та інформаційне супроводження об’єктів ядерно-паливного циклу» на 2016 рік

План засідань НТР ДК «Ядерне паливо» на перше півріччя 2016 року

№ п.п.

Найменування теми

Місце та час засідання

Доповідачі

Контактна особа

Мета розгляду

1

Пропозиції з оптимізації проекту будівництва заводу з виробництва ядерного палива

м. Жовті Води

квітень 2016 року

ДП «УкрНДПРІ пт»

ДП «УкрНДПРІ промтехнології»

Чередниченко А.Ю.

Тел.: (05652) 262 85

Розгляд та схвалення рекомендацій з проектних рішень будівництва заводу з виробництва ядерного палива на період до 2020 року

2

Проект Державної цільової екологічної програми приведення в безпечний стан уранових об’єктів в Україні. Вивід з експлуатації уранопереробних об’єктів ДП «СхідГЗК»

м. Жовті Води

квітень 2016 року

КРІПТО

КРІПТО

Тархін Юрій Миколайович

Тел.: 097 795 27 69

Обговорення проекту програми  для рекомендацій щодо  його актуалізації

3

Інвестиційний проект освоєння Новокостянтинівського родовища уранових руд.

Технічні аспекти.

м. Київ,

вул. Хрещатик, 34

травень 2016 року

ДК «Ядерне паливо»

ДК «Ядерне паливо»

Шуст Олександр Іванович

Тел.: (044) 224 58 15

Обговорення та схвалення технічних аспектів Інвестиційного проекту освоєння Новокостянти-нівського родовища уранових руд

4

ТЕО «ДП «СхідГЗК». Інгульська шахта. Відпрацювання залишкових запасів Мічуринського родовища методом блокового вилуговування

м. Київ,

вул. Хрещатик, 34

червень 2016 року

ДП «УкрНДПРІ пт» Козлов К.В., головний інженер проекту

ДП «УкрНДПРІ промтехнології»

Чередниченко А.Ю.

Тел.: (05652) 262 85

Обґрунтування оптимальних шляхів відпрацювання бідних руд Мічуринського родовища

5

Альтернативна продукція для цирконієвого виробництва ВП «ДХЗ» ДП «СхідГЗК».

м. Київ,

вул. Хрещатик, 34

червень 2016 року

ВП «ДХЗ» ДП «СхідГЗК»

Ліндт К.А.

ВП «ДХЗ» ДП «СхідГЗК»

Ліндт К.А.

Обговорення варіантів залучення виробничих потужностей цирконієвого виробництва для випуску товарної продукції

6

Розгляд та погодження планів НДКР  за завданням  «Наукове, проектне та інформаційне супроводження об’єктів ядерно-паливного циклу» Державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу на 2016 – 2020 роки*

м. Київ,

вул. Хрещатик, 34*

ДК «Ядерне паливо»

ДК «Ядерне паливо»

Семенов Георгій Романович

Тел.: (044) 224 58 14

semenov@nfuel.gov.ua

Схвалення планів НДКР за завданням  «Наукове, проектне та інформаційне супроводження об’єктів ядерно-паливного циклу» на 2016 рік

* Засідання планується провести після затвердження Державної цільової економічної програми розвитку підприємств атомно-промислового комплексу на 2016-2020 роки.

План засідань НТР ДК «Ядерне паливо» на друге півріччя 2015 року

 

№ п.п.

Найменування теми

Дата

Доповідач

Мета розгляду

1

Перспективні напрямки діяльності ТОВ «Науковий парк «Хімічні технології»

ІІІ кв.

ТОВ «Науковий парк «Хімічні технології»

ДК «Ядерне паливо»

Визначення перспективних напрямків з науково-технічної підтримки підприємств Концерну

2

Розгляд проекту Державної цільової екологічної програми приведення в безпечний стан уранових об’єктів в Україні

ІІІ кв.

Розробник проекту програми

Обговорення проекту програми для подальшого узгодження

3

Розгляд та погодження планів НДДКР  на 2015 та 2016 роки за Завданням  «Наукове, проектне та інформаційне супроводження об’єктів ядерно-паливного циклу» Державної цільової економічної програми «Ядерне паливо України»

(Після затвердження Державної цільової економічної програми розвитку підприємств атомно-промислового комплексу на 2015-2019 роки)

IV кв.

ДК «Ядерне паливо»

Підприємства-учасники програми

Погодження планів науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт на 2015 та 2016 роки

4

ДП «СхідГЗК». Інгульська шахта. Відпрацювання запасів бідних руд Мічурінського родовища в поверсі 420-280 м методом підземного блокового вилуговування

IV кв.

ДП «УкрНДПРІ промислової технології»

Козлов К. В.

Впровадження досвіду відпрацювання бідних руд уранових родовищ економічно-ефективними методами

5

ДП «СхідГЗК». Інгульська шахта. Відпрацювання південної частини 1-го рудного покладу Мічурінського родовища вище горизонту 90 м в осях 69-85 методом підземного блокового вилуговування

IV кв.  

ДП «УкрНДПРІ промислової технології»

Худошина Н. О.

Впровадження досвіду відпрацювання бідних руд уранових родовищ економічно-ефективними методами

6

Розгляд пропозицій наукових установ та організацій щодо забезпечення науково-технічної підтримки підприємств атомної промисловості України

На протязі року

За окремим переліком

Розробка рекомендацій з організації та форм співпраці з науковими установами та організаціями для забезпечення науково-технічної підтримки підприємств атомної промисловості України


 

Вгору