Державний концерн "Ядерне паливо"

08:30 – 17:30

Пн-Пт

01601, Україна,

м. Київ, вул. Хрещатик, 34

(044) 289-30-00

Нормативна база

Нормативна база створення ядерно-паливного циклу в Україні.

Перелік НПА ДК «Ядерне паливо» для сайту

ДОКУМЕНТИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ДК

Утворення Державного концерну "Ядерне паливо": Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008 р. №650-р "Деякі питання ліквідації та утворення державних господарських об'єднань в атомній промисловості"

Статут Державного концерну "Ядерне паливо", затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. N 841

ЯДЕРНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

1. Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" від 08.02.1995 р. № 39

2. Закон України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" від 11.01.2000 р. № 1370

3. Закон України "Про поводження з радіоактивними відходами" від 30.06.1995 р. № 255

4. Закон України "Про видобування та переробку уранових руд" від 19.11.1997 р. № 645

5. Закон України "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання" від 14.01.1998 р. № 15

6. Закон України "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання" від 19.10.2000 р. № 2064

СУМІЖНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

1. Закон України "Про екологічну експертизу" від 09.02.1995 р. № 45

2. Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"17.02.2011№ 3038-VI

3. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25.06.1991 № 1264

4. Закон України "Про здійснення державних закупівель" від 10 квітня 2014 року № 1197-VII

5. Закон України "Про угоди про розподіл продукції" від 14 вересня 1999 року № 1039-XIV

6. Закон України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року N 514-VI

7. Закон України "Про режим іноземного інвестування" від 19 березня 1996 року N 93/96-ВР

8. Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18 вересня 1991 року N 1560-XII

 УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

1. Указ Президента України "Про Стратегію сталого розвитку Україна - 2020" від 12 січня 2015 року № 5/2015

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

1. Енергетична стратегія України на період до 2030 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.03.06 №145-р

2. "Про затвердження Положення про державну систему обліку та контролю ядерних матеріалів" від 18.12.1996 р. № 1525

3. "Про затвердження Положення про основні засади організації перевезення радіоактивних матеріалів територією України" від 29.11.1997 № 1332

4. "Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки для надання допуску фізичним особам до роботи на ядерних установках та з ядерними матеріалами" від 25.12.1997 р. № 1471

5. "Про затвердження Порядку проведення громадських слухань з питань використання ядерної енергії та радіаційної безпеки" від 18.07 1998 р. № 1122

6. "Про затвердження переліків посад та спеціальностей персоналу для експлуатації ядерних установок, підготовка якого підлягає ліцензуванню, і посад персоналу, який безпосередньо здійснює управління реакторною установкою атомної електростанції" від 08.11.2000 № 1683

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.03 № 625 "Про затвердження порядку визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорії"

8. Положення про порядок здійснення перевезення радіоактивних матеріалів територією України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 № 1373

9. Порядок видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1196

10. Постанова Кабінету Міністрів україни від 09.12.2014 № 695 "Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України"

11. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 213-р "Про затвердження плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" у 2015 році"

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ З ЯДЕРНОЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ, ФІЗИЧНОГО ЗАХИСТУ ТА ОБЛІКУ ЯДЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ

1. Загальні положення безпеки об'єкта по виробництву ядерного палива (НП 306.2.163-2010), затверджені наказом Держатомрегулювання від 06.09.2010 № 112, зареєстровані в Мін'юсті 10.11.2010 № 1082/18377

2. Вимоги до програми забезпечення якості на всіх етапах життєвого циклу ядерних установок (НП 306.5.02/3.017-99). Затверджені наказом Мінекобезпеки України 11.03.99 № 53, зареєстровані в Мін'юсті України 07.05.99 за N 294/3587.

3. Умови та порядок видачі окремих письмових дозволів на види робіт або операцій на етапах введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки (НП 306.2.090-2004), затверджені наказом Держатомрегулювання від 27.02.2004 № 38 (зареєстровані Мін’юстом 17.03.2004 за № 331/8930).

4. Вимоги до проведення модифікацій ядерних установок та порядку оцінки їх безпеки (НП 306.2.106-2005), затверджені наказом Держатомрегулювання від 10.01.2005 № 4 (зареєстровані Мін’юстом 24.01.2005 за № 78/10358).

5. Вимоги до періодичності та змісту звітів, що надаються ліцензіатами у сфері використання ядерної енергії (НП 306.1.129-2006), затверджені наказом Держатомрегулювання від 16.10.2006 № 162 (зареєстровані Мін’юстом 06.12.2006 за № 1268/13142)

6. Вимоги до програми забезпечення якості на всіх етапах життєвого циклу ядерних установок (НП 306.5.02/3.017-1999), затверджені наказом Мінекобезпеки 11.03.1999 № 53 (зареєстровані Мін’юстом 07.05.1999 за № 294/3587).

7. Інструкція про порядок розгляду та узгодження технічних умов на продукцію (ГНД 306.6.01/1.075-2003). Затверджено наказом Держатомрегулювання від 30.09.2003 №128.

8. Основные правила ядерной безопасности при переработке, хранении и транспортировании ядерноопасных делящихся материалов (ПБЯ-06-00-88).

9. Вимоги до змісту та структури плану забезпечення фізичного захисту ядерної установки та ядерних матеріалів і плану забезпечення обліку та контролю ядерних матеріалів (НП 306.8.150-2008), затверджені наказом Держатомрегулювання від 04.12.2008 № 196, зареєстровані Мін´юстом 23.12.2008 за № 1223/15914

10. Про затвердження Порядку перевірки знань з ядерної та радіаційної безпеки у керівників експлуатуючих організацій, інших підприємств, діяльність яких пов'язана з використанням ядерної енергії наказ Міністерство палива та енергетики України від 30.11.2009 № 673, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2009 р. за № 1252/17268.

11. Державний комітет ядерного регулювання Наказ, від 20.12.2010, № 179 "Про затвердження Вимог до оцінки стану системи фізичного захисту ядерної установки"

12. Державний комітет ядерного регулювання Наказ|Положення, від 13.02.2006, № 24 "Щодо затвердження Положення про систему вимірювань ядерних матеріалів"

13. Державний комітет ядерного регулювання Наказ|Правила, від 04.08.2006, № 116 "Про затвердження Правил фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів"

14. Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006) (НП 306.6.124-2006). Затверджені наказом Держатомрегулювання від 30.08.2006 р. № 132, зареєстровані Мін’юстом 18.09.2006 за № 1056/12930.

15. Положення про систему вимірювань ядерних матеріалів (НП 306.7.120-2006), затверджене наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 13 лютого 2006 року № 24, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 березня 2006 р. за № 213/12087.

16. Правила ведення обліку та контролю ядерних матеріалів (НП 306.7.122-2006), затверджені наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 26 червня 2006 року № 97, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 липня 2006 р. за № 849/12723.

17. Порядок застосування гарантій нерозповсюдження ядерної зброї (НП 306.7.154-2009), затверджений наказом Держатомрегулювання від 02.07.2009 № 102, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.07.2009 за № 683/16699.

18. Державний комітет ядерного регулювання Наказ|План, від 16.07.2010, № 93 "План реагування функціональної підсистеми єдиної державної истеми запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру "Безпека об'єктів ядерної енергетики""

ДОКУМЕНТИ З РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ

1. Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України ОСПУ (ДСП 6.177-2005-09-02), затверджені наказом МОЗ від 02.02.2005, зареєстровані Мін’юстом 20.05.2005 за № 552/10832.

2. Норми радіаційної безпеки України. Доповнення: радіаційний захист від джерел потенційного опромінення (НРБУ-97/Д-2000) (ДГН 6.6.1.-6.5.061-2000). Затверджено постановою Головного державного санітарного лікаря України від 12.07.2000р. № 116.

3. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97) (ДГН 6.6.1.-6.5.001-98). Затверджено постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1997 № 62

Вгору