Державний концерн "Ядерне паливо"

08:30 – 17:30

Пн-Пт

01601, Україна,

м. Київ, вул. Хрещатик, 34

(044) 224-58-01

Про Концерн

Державний концерн "Ядерне паливо"

     Державний концерн "Ядерне паливо" створено відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008 р. № 650.

     Учасниками Концерну є державні підприємства: «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», «Смоли» і «Український науково-дослідний та проектно-розвідувальний інститут промислової технології».

     Державний концерн «Ядерне паливо» є акціонером АТ «Міжнародний центр із збагачення урану» (10% акцій), ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива» (50% +1 акція), ТОВ «Науковий парк «Хімічні технології» (49% акцій).

     Діяльність Концерну спрямована на вдосконалення управління атомно-промисловим комплексом, розвиток уранового та цирконієвого виробництва, створення власного виробництва елементів ядерного палива та потужностей з фабрикації тепловидільних збірок для енергоблоків вітчизняних атомних електростанцій, досягнення світового рівня конкурентоспроможності продукції і отримання прибутку від провадження виробничої, інвестиційної, комерційної, торговельної, фінансової, посередницької та іншої господарської діяльності.

     Для забезпечення сучасного технологічного рівня уранового виробництва, розширення ринків збуту іонообмінних смол; залучення інвестицій у перспективні проекти з видобування і переробки  уранових руд та створення виробництва ядерного палива Концерн розвиває співробітництво із світовими лідерами в цій галузі - підприємствами Республіки Казахстан, Республіки Вірменія, Китайської Народної Республіки, Республіки Франція, Федеративної Республіки Німеччина тощо.       

     Контроль за діяльністю Концерну здійснює Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.

Основними напрямами діяльності Концерну є:

» реалізація інвестиційних проектів, налагодження ефективних організаційно-господарських зв'язків між учасниками за рахунок концентрації інтелектуальних, фінансових та виробничих ресурсів учасників;

» участь у реалізації міжнародних проектів в атомно-промисловому комплексі;

» ​проведення маркетингових досліджень внутрішнього та зовнішнього ринку в галузі атомної енергетики та промисловості, освоєння нових ринків збуту продукції Концерну та учасників, здійснення заходів щодо розвитку та розширення торговельно-економічних зв'язків;

» проведення операцій з цінними паперами;

» проведення техніко-економічного аналізу та оцінки діяльності, розроблення і здійснення заходів щодо підвищення її ефективності;

» проведення випробувань дослідних зразків і установчих партій сучасної техніки, в тому числі подвійного призначення;

» проведення експорт товарів (робіт, послуг) власного та невласного виробництва;

» виконання науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт, а також робіт з розроблення і впровадження новітніх технологій у сфері виробництва ядерного палива;

Управління діяльністю Концерну здійснюють Правління і Генеральний директор.

До складу правління входять Генеральний директор, його заступники та керівники учасників, а також представники Міненерговугілля і Професійної спілки працівників атомної енергетики та промисловості. Формою роботи правління Концерну є засідання, що скликаються не рідше ніж один раз на місяць.

 

Керівництво

Генеральний директор — Дробот Сергій Анатолійович

     Народився 9 травня 1977 року.

     У 2000 році закінчив Київський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України за спеціальністю «Правознавство».

     У 2018 році закінчив Державний вищий навчальний заклад "Український державний хіміко-технологічний університет" за спеціальністю "Маркетинг" та здобув кваліфікацію магістра.

     З  2002 по 2014 роки працював у державному підприємстві «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», яке є єдиним в Україні підприємством, що здійснює видобуток уранової руди й виробництво концентрату природного урану. У ДП «СхідГЗК» Дробот С.А. пройшов шлях від юрисконсульта до заступника генерального директора.

     16 квітня 2014 року розпорядженням Кабінету Міністрів України № 390-р Дробот С.А. призначений на посаду генерального директора ДК «Ядерне паливо».

 

Заступник генерального директора — Богданець Володимир Іванович

Народився 14 листопада 1972 року в місті Київ.

У 2001 році закінчив Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Маркетинг на ринку товарів та послуг».

В період з 2010 по 2014 роки працював заступником генерального директора з економіки та розвитку виробництва ДП «СхідГЗК».

18 червня 2014 призначений на посаду заступника генерального директора ДК «Ядерне паливо».

Вгору