Державний концерн "Ядерне паливо"

08:30 – 17:30

Пн-Пт

01601, Україна,

м. Київ, вул. Хрещатик, 34

(044) 289-30-00

ДП «Смоли» у співробітництві з Науково-учбовим центром «Сорбент» здійснюють дослідження з розробки технології виробництва іонообмінних смол для вилучення ренію та скандію

21.02.2018

 

   Розширення номенклатури продукції ДП «Смоли» є одним з пріоритетних напрямків досліджень підприємства для освоєння нових ринків збуту продукції. Одним з таких напрямків є освоєння технології виробництва іонообмінних смол для вилучення скандію та ренію, як супутніх продуктів видобутку урану.

   Розпочато співпрацю з Науково-навчальним центром «Сорбент» ДВНЗ «Дніпровський державний технічний університет»,  який має дослідну лабораторію, оснащену сучасним аналітичним обладнанням. Наукове керівництво дослідженнями здійснює канд. хімічних наук В.Ю. Коровін, який має великий досвід в цій галузі досліджень.

    Фахівцями Науково-учбового центру «Сорбент» був відпрацьований лабораторний синтез смол:

  • низькоосновного аніоніта АМР для вилучення ренію, що є аналогом АН-105-10П і Purolite A-170;

  • ТВЕКС-Д2ЕГФК для вилучення скандію, що є  аналогом Lewatit TP260 і Purolite S957.

   За головні критерії при оцінці смол потрібно вважати їх експлуатаційні, тобто, сорбційні, властивості для подальшого промислового використання.

   Отримані попередні результати досліджень сорбційних характеристик дослідних зразків. Зразки іонообмінних смол також направлені для спільних лабораторних досліджень до ТОВ «Інститут високих технологій» (Республіка Казахстан), які планується провести у ІІ кварталі 2018 року.

  Скандій застосовується як легуючий елемент в сплавах алюмінію. Реній відрізняється високим електричним опором і твердістю, за багатьма властивостями близький до платини. Сплави вольфрам-ренію та молібден-ренію знайшли широке застосування в промисловості. Застосовують реній у наджаростійких сплавах, вакуумній техніці, як каталізатор тощо. Унікальна роль ренію в каталітичних процесах, зокрема, при крекінгу нафти.

 


Вгору