Державний концерн "Ядерне паливо"

08:30 – 17:30

Пн-Пт

01601, Україна,

м. Київ, вул. Хрещатик, 34

(044) 289-30-00

Започаткування лабораторії супроводу купного та блокового вилуговування на ДП «СхідГЗК» дозволить вирішувати комплексно проблеми з оптимізації технології вилучення урану з руд

05.09.2017

   Впровадження на ДП «СхідГЗК» технологій купного та блокового вилуговування є одним з напрямків підвищення економічної ефективності урановидобувного виробництва.

   Центральна науково-дослідна лабораторія ДП «СхідГЗК» здійснює науково-технічну підтримку  впровадження цих методів видобутку урану у виробництво.

  У зв’язку зі збільшенням кількості руди, що переробляється методами купного та блокового вилуговування, виникла необхідність оптимізації технології сорбційного вилучення урану з розчинів із різними концентраціями урану. З метою комплексного підходу до вирішення актуальних питань, таких, як радіометричне сортування та сорбційна переробка продуктивних розчинів та подальшого впровадження отриманих результатів на полігонах купного та блокового вилуговування, наказом в.о.генерального директора ДП «СхідГЗК» Ю.Шмельова від 18.07.2017 року №252 на базі бюро геофізичних досліджень, дослідної дільниці і лабораторії технологічних досліджень ЦНДЛ створена лабораторія супроводу купного та блокового вилуговування. Створення нової лабораторії дозволить поєднати теоретичні знання з результатами дослідно-промислового випробування, що забезпечить виконання затверджених техніко-економічних показників фінансового плану підприємства по видобутку урану з розчинів і знизить собівартість готової продукції – уранового оксидного концентрату.

  

  Спосіб купного вилуговування руд призначений для вилучення урану на поверхні шляхом зрошення уранового рудного штабеля вилуговуючим розчином. Спосіб включає дроблення руди, відсипання штабеля, зрошення штабеля руди вилуговуючим розчином. Спосіб купного вилуговування, як і інші геотехнологічні способи переробки уранових руд, виключає необхідність транспортування руди на великі відстані. Крім цього, при купному вилуговуванні скорочується площа земної поверхні, займана хвостосховищами гідрометалургійного заводу.

   Спосіб блокового вилуговування руд відрізняється від купного тим, що зрошення уранового рудного штабеля вилуговуючим розчином здійснюється у підземних камерах без транспортування руди на поверхню.Вгору