Державний концерн "Ядерне паливо"

08:30 – 17:30

Пн-Пт

01601, Україна,

м. Київ, вул. Хрещатик, 34

(044) 289-30-00

Уряд схвалив нову Енергетичну стратегію України

18.08.2017

   Уряд схвалив Енергетичну стратегію України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність».
За словами Віце-прем’єр-міністра України Володимир Кістіона, це програмний документ, який окреслює весь комплекс широкомасштабних реформ в енергетичному секторі держави. 
   «В основі нової енергетичної політики країни досить амбітні цілі – зниження енергоємності економіки у два рази до 2030 року,  збільшення українського виробництва як традиційних, так і альтернативних джерел енергії», - наголосив Володимир Кістіон.
   Відповідно до документа, нова структура потреб в енергетиці виглядає так: атомна енергія до 2035 року даватиме 50% електроенергії країни, відновлювальні джерела – 25%, гідроенергетика – 13%, а  решта покриватиметься за рахунок теплових електростанцій.
   Два роки цей стратегічний документ опрацьовувався у різних версіях. У роботі над ним брали участь найповажніші наукові центри країни, включно з Національним інститутом стратегічних досліджень,  міжнародні та вітчизняні експерти, громадські організації. Це –  узагальнюючий документ, що визначає цілі нашої держави до 2035 року і глобальні кроки для їхнього досягнення.
   «Підвалини для сталого енергетичного майбутнього нашої країни закладено. Енергетична стратегія визначає лише цілі держави, реалізація яких має бути відображена у покроковому плані. Тому попереду у нас ще багато роботи», - резюмував Володимир Кістіон.

    У розділі стратегії «Сектор ядерного палива» визначені завдання атомно-промислового комплексу України до 2035 року. 
Першочерговими завданнями сектору є забезпечення приросту видобутку урану й цирконію, підготовка до промислового освоєння родовищ, придатних для відкритої експлуатації, розроблення розвіданих родовищ та оптимізація видобутку. Україна володіє виробництвом комплектуючих виробів для фабрикації ядерного палива. 
Доцільним є розширення номенклатури виготовлення комплектуючих виробів, у тому числі з цирконію, для подальшого освоєння та імпортозаміщення фабрикації ядерного палива. 
   Ключовими завданнями є: 
подальша диверсифікація джерел постачання ядерного палива для АЕС; 
актуалізація загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на довгостроковий період з метою розширення власної ресурсної бази урану, інших корисних копалин шляхом здійснення розвідки, розроблення та уведення в експлуатацію нових родовищ урану; 
дослідження можливостей щодо створення в Україні потужностей з фабрикації ядерного палива; 
створення запасу свіжого ядерного палива (уранового концентрату). Вгору