Державний концерн "Ядерне паливо"

08:30 – 17:30

Пн-Пт

01601, Україна,

м. Київ, вул. Хрещатик, 34

(044) 224-58-01

6 червня 2018 року Кабінет Міністрів України розпорядженням №497-р затвердив План заходів з реалізації етапу «Реформування енергетичного сектору (до 2020 року)» Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкуренто

18.07.2018

    6 червня 2018 року Кабінет Міністрів України розпорядженням №497-р затвердив План заходів з реалізації етапу «Реформування енергетичного сектору (до 2020 року)» Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність».
Затверджений План є базовим документом державної енергетичної політики, що визначає мету і цілі розбудови енергетичного сектору відповідно до потреб економічного і соціального розвитку на найближчі три роки.
     Планом, зокрема, визначені такі основні завдання для атомно-промислового комплексу України у 2018 році:
- Розробка Програми розвитку атомно-промислового комплексу на період до 2020 року з метою формування політики сталого розвитку атомно-промислового комплексу України.
- Проведення техніко-економічного аналізу доцільності створення в Україні власного виробництва ядерного палива з метою подальшої диверсифікації джерел постачання ядерного палива для атомних електростанцій.
- Розробка та подання Кабінету Міністрів України проекту рішення про створення та підтримання резерву свіжого ядерного палива для підвищення безпеки та надійного постачання електричної енергії атомним станціям.
    На подальший період до 2020 року Планом заходів передбачено розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту рішення про схвалення техніко-економічного обґрунтування доцільності промислового освоєння нових родовищ уранових руд з метою визначення пріоритетних напрямків розвитку урановидобувної промисловості.
     Впровадження затвердженого Плану заходів створить надійне підґрунтя для досягнення енергетичної незалежності України за рахунок розвитку власної сировинної бази первинних енергоресурсів, диверсифікації джерел і шляхів постачання енергоресурсів та перетворення паливно-енергетичного комплексу у конкурентоспроможну і ефективну галузь економіки у стислі строки.Вгору