Державний концерн "Ядерне паливо"

08:30 – 17:30

Пн-Пт

01601, Україна,

м. Київ, вул. Хрещатик, 34

(044) 224-58-01

Міжнародні підходи в роботі з охорони праці на ДП «СхідГЗК»

12.07.2018

    Фахівці ДП «СхідГЗК» пройшли тренінг «Основи безпеки в шахтах» в рамках проекту Міжнародної організації праці «Поліпшення стану безпеки та гігієни праці в гірничовидобувній промисловості». У тренінгу взяли участь підприємства гірничовидобувної і вугільної промисловості України. ДП «СхідГЗК» представляли головний інспектор підприємства Надія Войскова та начальник служби охорони праці Ірина Комар.

    Основною метою заходу стало вивчення міжнародного досвіду оцінки ризиків для подальшого його впровадження на підприємствах гірничовидобувної і вугільної галузі. Навчальний курс передбачав відпрацювання систематичного і превентивного підходу до управління безпекою та гігієною праці відповідно до Конвенції №176 1995 року про безпеку та гігієну праці в шахтах та Рекомендацій щодо безпеки та гігієни праці на шахтах №183 Міжнародної організації праці.

    

   В основу Концепції реформування системи управління охороною праці в Україні покладено ризик-орієнтований підхід в організації роботи підприємств, а саме - визначення небезпек, оцінка ризиків, застосування превентивних заходів тощо.

     Знання і досвід, отримані в ході тренінгу, фахівці з охорони праці передаватимуть своїм колегам в підрозділах підприємства, щоб змінити ситуацію з охорони праці на краще.

    Ризик-орієнтований підхід - це вимога і стандарт ЄС, який найближчим часом стане для України законодавчою нормою. Перший крок у цьому процесі полягає в усвідомленні необхідності переходу на ризик-орієнтований підхід при організації виробничого процесу.

     Під час тренінгу учасники представили свої презентаційні проекти, обмінялися досвідом. Поряд з відповідними сертифікатами вони отримали великий обсяг інформації і після її систематизації будуть готові приступити до навчання фахівців на місцях.

     Міжнародна організація праці (МОП), одна із найстаріших міжнародних міжурядових організацій, була заснована у 1919 році Лігою Націй згідно з Версальським мирним договором.

    У 1946 році МОП стала першою спеціалізованою установою ООН. МОП розробляє міжнародні трудові норми у формі конвенцій і рекомендацій, що встановлюють мінімальні стандарти основних трудових прав: свободу асоціації, право на організацію, ведення колективних переговорів, заборона примусової праці, гендерна рівність тощо. Основними стратегічними цілями МОП є сприяння реалізації основоположних принципів та прав у сфері праці, створення більш широких можливостей для жінок та чоловіків з метою забезпечення гідної зайнятості та отримання належної заробітної плати, підвищення ефективності соціального захисту для всіх верств населення, а також зміцнення трипартизму та соціального діалогу.

    Трипартизм - термін, що характеризує принцип і практику тристоронніх консультацій з метою досягнення компромісної тристоронньої угоди профспілки, підприємців і представників держави в особі урядових організаційВгору